چرا مراجعه به گروه وکلای متخصص آلفا

چرا وکلای متخصص دیوان ؟

1- پیش درآمد

شما ممکن است مهندس، پزشک، داروساز یا مدیر کارخانه موفقی باشد و شاید به این فکر کنید که چرا باید به گروه وکلای متخصص دیون عدالت اداری  رجوع نمایید درحالی که می توانید به عریضه نویس کنار خیابان رجوع کرده و دادخواست خود را تهیه نمائید و در دیوان عدالت اداری ثبت نمائید.

2-دلایل بشرح مختصر

دلایل مهمی برای این امر وجود دارد که چرا شما باید به وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری رجوع نمائید که عبارتند از:

الف- مقابله با موانع ناشی از ادارات

ممکن است شما مدتهای زیادی را صرف برنامه ریزی در مورد کسب و کارتان کرده اید و بعد با زحمت زیاد سرمایه لازم را تهیه کرده و شروع به راه اندازی کسب و کار خود کرده اید؛ راه اندازی کسب و کار نیاز به مجوزهای قانونی دارد که از ادارات دولتی مختلف صادر می شوند و بسیار احتمال دارد که بدون دلیل قانع کننده از اعطای مجوز یا پروانه به شما خودداری کنند یا مجوز شما را باطل نمایند یا جرایم مختلفی بر شما تحمیل نمایند که به نظر شما عادلانه نبوده و توجیه پذیر نباشند.

رودرروئی با اینگونه موارد موجب کندی کار شما و دلسردی و حتی انصراف از آن کسب و کار خواهد شد در حالی که رونق اقتصادی وابسته به این است که یک کسب و کار با کمترین هزینه و در کمترین مدت راه اندازی شود و با موانع دست و پا گیر اداری مواجه نباشد. البته این به معنای عدم نظارت نهادهای دولتی نیست و استانداردها همواره باید رعایت شوند. 

ب- پرهیز از ورود خسارات و اتلاف وقت و هزینه

به هر حال، وقتی شما در کسب و کار خودتان با موانع ناشی از ادارات مواجه می شوید بسیار احتمال دارد که خسارات جبران ناپذیر از لحاظ زمان و سرمایه بر شما وارد شود که ای بسا با رعایت دقیق قوانین از سوی اداره نباید این اتفاق می افتاد.

مقامات و مامورین اداری انسانهایی هستند که همواره حسن نیت دارند ولی مثل هر انسان دیگری ممکن است در تفسیر و اجرای مفاد قوانین و مقررات دچار اشتباه شوند که نتیجۀ آن متوجه شما می شود. در اینگونه موارد چنانچه میخواهید در اسرع وقت چاره جوئی نماید باید راهکارهای قانونی لازم را بدانید.

آنچه قانون در این موارد پیش بینی کرده است، مراجعه به دادگاههای اختصاصی اداری و دیوان عدالت اداری است که طرح دعوی و اعتراض در آنها نیاز به تخصص کافی در مورد اصول و قوانین حاکم آیین رسیدگی  آنها  و همچنین صلاحیت آنها دارد که علاوه بر اینکه شما ممکن است وقت لازم برای مراجعه مکرر به دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع را نداشته باشید بلکه این کار از عهده شما که تخصصتان در اموری بغیر از حقوق اداری است بر نخواهد آمد و عریضه نویس نیز از کمک به شما عاجز خواهد بود.

3– نتیجه بحث

لذا چنانچه میخواهید زحمات، عمر و سرمایه شما به هدر نرفته باشد و به منظور مقابله با ورود خسارات، هرچه زودتر باید با گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری مشورت نمائید و از توانائیهای آنها در حل مشکل کمک بگیرید.

گروه وکلای تخصصی دعاوی دیوان عدالت اداری با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری با بهره گیری از وکیل متخصص متناسب با دعوی شما به بهترین روش ممکن می تواند از حقوق شما در دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری دفاع نماید.

به قلم : هرمز یزدانی زنوز

دیدگاهتان را بنویسید