بهترین وکیل دیوان عدالت اداری چگونه؟

بهترین وکیل دیوان کدام وکیل می تواند باشد؟

1- تسلط بر حقوق اداری

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری وکیلی است که به ظرایف و اصول حاکم بر حقوق اداری تسلط کافی داشته باشد. اصول حاکم بر حقوق اداری در بسیار موارد متفاوت از اصول حقوق خصوصی است. لذا  یک وکیل که تبحر کافی در حقوق خصوصی دارد، الزاما نمی تواند در دیوان عدالت اداری از شما دفاع نماید. چرا که استدلال بر اساس حقوق خصوصی در دیوان عدالت اداری کارساز نخواهد بود.

2- چگونه شما می توانید بهترین وکیل مجرب دیوان را تشخیص دهید تا در صورت نیاز به او مراجعه کنید؟

برای این منظور ادعای وکیل کافی نیست. شما باید از روشهای مختلف تسلط وکیل بر حقوق اداری را احراز کنید. یکی از راههای موثر در این زمین بررسی سوابق علمی و تجربی وکیل است.

شما می توانید سوابق علمی، شغلی و تحصیلی اعضای گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری – آلفا را  بررسی نموده و ارزیابی کنید. سوابق ما را با سوابق همکاران وکیل ما مقایسه نمایید. این امر به شما کمک می کند تا وکیل مورد نظر خود را آگاهانه انتخاب نمائید.

بهترین وکیل دیوان عدات اداری

وقتی بهترین وکیل دیوان عدالت اداری را تشخیص دادید. چنین وکیلی میتواند دعوی شما را با دقت تنظیم. و از ابتدا در مرجع صالح طرح و تا حصول نتیجه مدیریت نماید.  چنانچه گروه ما را انتخاب کردید به شما خوشامد میگوییم! تجربه ما تضمینی برای حقوق شماست.

پس با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید