اعتراض به عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری

نمودار مراحل اعتراض به عوارض شهرداری در کمیسیون ماده 77 و دیوان عدالت اداری

1- شرح مختصر

در نمودار زیر شما میتوانید نحوه اعتراض به عوارض شهرداری و آرای کمیسیون ماده 77 را ببینید. این نمودار به شما کمک می کند به آسانی مراحل مختلف جریان یک پروندۀ اعتراض را از آغاز تا نتیجه نهایی متوجه شوید. احتمالات مختلف و اینکه یک پرونده ممکن است چه مسیرهای متفاوتی را طی نماید، بدانید.

تشخیص و وصول عوارض توسط شهرداری باید وفق ‌«آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض …» به عمل اید. «آیین نامۀ اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» باید رعایت شود. تخطی از این مقررات از موجبات اعتراض به تشخیص و مطالبه عوارض و آرای کمیسیون ماده 77 خواهد بود.

2- چند مثال:

پیش آگهی عوارض باید براساس مأخذ صحیح قانونی متکی به دلایل باشد. همچنین به نحوی تنظیم گردد که کلیۀ مشخصات منبع عوارض، میزان بدهی، مربوطه و نحوۀ تشخیص اعم از قطعی یا علی الرأس در آن قید گردد.

همچنین، پیش آگهی باید بر اساس مواد قانونیِ مربوط به ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی به مؤدی ابلاغ گردد. در پیش آگهی قید شود که عوارض متعلقه را ظرف مهلت معینی به حساب درآمد شهرداری واریز و رسید دریافت نمایند.

جالب است بدانید که در موارد متعددی شهرداری اقدام به اخذ عوارضی می نماید که یا مبنای قانونی ندارد یا مبنا و ماخذ آنها اشتباه است. همچنین ممکن است روش دریافت عوارض وفق مقررات نباشد یا برمبنای آیین نامه مربوطه به عمل نیامده باشد.

لذا نظر به نمونه های مذکور، دلایل زیادی برای اعتراض به عوارض و ابطال آرای کمیسیون ماده 77 وجود دارند.

تسلیم نشوید!!

3- نمودار

4- کمک ما به شما

گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری آلفا توسط اساتید برجسته حقوق اداری مدیریت می شود. این گروه با استفاده از بهترین وکیل متخصص متناسب با موضوع دعوی شما، میتواند دعوی شما را در مرجع صالح طرح و تا نتیجه نهایی مدیریت نماید.

با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید