دعاوی ثبتی و گمرکی و اصناف در دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی ثبتی ، اصناف و گمرکی قابل طرح در دیوان عدالت اداری : اعتراض کمیسیون ثبت دیوان

 • اعتراض به آراء تصمیمات مربوط به هویت و تابعیت، کمیسیون‌های پزشکی
 • اعتراض به عدم پذیرش تابعیت
 • اعتراض به تصمیم رد هویت
 • الزام به صدور شناسنامه یا کارت ملی
 • اعتراض به مندرجات شناسنامه و درخواست اصلاح آن
 • اعتراض به رای شورای تامین استان
 • اعتراض به رأی کمیسیون ماده 2 استانداری
 • الزام به اتخاذ تصمیم واحدهای ثبتی
 • الزام به صدور سند مالکیت
 • الزام به اصلاح سند مالکیت
 • الزام به صدورابلاغ سردفتری- اعتراض کمیسیون ثبت دیوان
 • اعتراض به سلب صلاحیت سردفتر
 • اعتراض به اقدامات اداره ثبت شرکت‌ها
 • اعتراض به رای شورای عالی ثبت
 • اعتراض به رأی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • اعتراض به عدم اعمال مقررات مواد 147 و 148 قانون ثبت
 • اعتراض به ثبت ملک در فهرست آثار ملی-اعتراض به ممنوع الخروجی،…
 • دعاوی اصناف و مشاغل
 • عتراض به آراء قطعی سازمان تعزیرات حکومتی
 • اعتراض به رأی کمیسیون ماده 2 وزارت بهداشت
 • اعتراض به پلمپ و تعطیل موسسه یا مطب
 • اعتراض به ابطلال جواز کسب
 • الزام به صدور مجوز نانوایی
 • اعتراض به لغو امتیاز
 • اعتراض به میزان سهمیه آرد
 • درخواست ابطال انتخابات صنفی، …
 • دعاوی صنایع و معادن
 • الزام به صدور پروانه بهره برداری یا اکتشاف معدن
 •  اعتراض به لغو پروانه بهره برداری یا اکتشاف معدن
 • اعتراض به رأی شورای معادن
 • الزام به اعطای موافقت نامه اصولی
 • ابطال مزایده فروش کارخانه‌ها در اجرای اصل 44 قانون اساسی، …

اعضای گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری دارای تالیفات متعددی درخصوص حقوق اداری، دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری هستند. کتاب تعزیرات حکومتی و تخلفات صنفی از آن جمله اند.

ما با استفاده از بهترین وکیل متخصص و با تجربه دیوان عدالت اداری متناسب با موضوع دعوی شما از شما در دیوان عدالت اداری دفاع می کنیم.

اعتراض کمیسیون ثبت دیوان