دعاوی اراضی و محیط زیست در دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی اراضی و محیط زیست قابل طرح در دیوان عدالت اداری:

در ذیل به اختصار عناوین برخی از دعاوی اراضی و محیط زیست که قابل طرح در دیوان عدالت اداری هستند، قید شده است. البته اغلب این دعاوی ابتدا در یک مرجع اختصاصی اداری رسیدگی و سپس اعتراض به آرای آن مرجع در دیوان رسیدگی می شود.

 • اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون‌ها در مورد تملک اراضی واقدامات مامورین
 • اعتراض به رأی کمیسیون منابع طبیعی
 • اعتراض به آرای کمیسیون های قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
 • اعتراض به نظریه شورای اصلاحات اراضی
 • اعتراض به رأی هیأت هفت نفره واگذاری زمین
 • اعتراض به رای هیأت ممیزه ماده ۴۹
 • اعتراض به نظریه کمیسیون حفظ کاربری اراضی، زراعی و باغی
 • الزام به صدور پروانه بهره برداری، جوجه کشی و …
 • الزام به رفع توقیف از علوفه
 • اعتراض به تشخیص آلایندگی
 • اعتراض به تعیین حریم بستر رودخانه
 • اعتراض به رأی کمیسیون آیین نامه اجرای قانون توزیع عادلانه آب در تعیین حریم بستر رودخانه

درصورت نیاز به مشاوره یا وکیل با ما تماس بگیرید.