دعاوی کار و کارگری در دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی کار و کارگری قابل طرح در دیوان عدالت اداری:

1- مرجع صالح رسیدگی

به دعاوی کار و کارگری ناشی از روابط کار با کارفرما در هیئت های تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار رسیدگی می شود. آرای هیئت حل اختلاف قابل شکایت در دیوان عدالت اداری از سوی کارگر و کارفرما است.

پیروزی در این دعاوی علاوه بر آشنایی به قانون کار مستلزم احاطه بر پیشبرد و مدیریت دعوی در هیئت حل اختلاف و دیوان عدالت اداری است. در مواردی پیروزی در یک دعوا در یک کارگاه یا کارخانه موجب آغاز دعاوی سریالی علیه کارفرما می شود. این امر ممکن است مانع بزرگی برای ادامه کار کارفرما باشد. لذا دفاع مناسب از همان مرحله اول جریان دعوی در هیئت تشخیص و مدیریت آن تا نتیجه نهایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

مدیریت گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری، تالیفات ارزشمندی در ارتباط با دعاوی کار و کارگری ناشی از روابط کار دارند. بر این اساس شما میتوانید میزان احاطه اعضای گروه بر موضوع را ارزیابی نمایید. این ارزیابی به انتخاب وکیل مناسب از سوی شما کمک می کند.

2- برخی از دعاوی

  • اعتراض به عدم پرداخت حق الزحمه
  • اعتراض به عدم پرداخت حق کارانه
  • اعتراض به نظریه کمیته فنی تشخیص کارهای سخت و زیان آور
  • اعتراض به آرای فعلی هیئت های اداره کار (تشخیص – حل اختلاف)
  • اعتراض به ارای قطعی هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی (بدوی، تجدیدنظر)

 

دعاوی ناشی از روابط کار

دیدگاهتان را بنویسید