دعاوی بیمه و بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی بیمه و بازنشستگی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

موارد متعددی از دعاوی بیمه و بازنشستگی وجود دارند که قابل طرح در دیوان عدالت اداری هستند. در این صفحه تعدادی از عناوین این دعاوی درج شده است.

1- عناوین برخی دعاوی بیمه و بازنشستگی

 •  اعتراض به عدم پذیرش بیمه
 • اعتراض به عدم پرداخت بیمه درمانی
 • الزام سازمان تامین اجتماعی به انتقال سوابق بیمه ای به سایر صندوق های بیمه ای
 • الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت هزینه های معالجه و غرامت کارگر حادثه دیده
 • الزام سازمان تامین اجتماعی جهت معرفی به کمیسیون پزشکی برای برقراری مستمری بیمه بیکاری
 • اعتراض به عدم پذیرش تقاضای بازنشستگی
 • درخواست حکم بازنشستگی
 • اعتراض به عدم برقراری حقوق بازنشستگی
 • الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان امور وبرقراری مستمری بازنشستگی مشاغل مذکور
 • اعتراض به عده برقراری مستمری تامین اجتماعی
 • اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی
 • الزام به پذیرش بازنشستگی پیش از موعد
 • اعتراض به میزان درصد جانبازی

2- کمک ما به شما در این دسته از دعاوی

اعضای گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری دارای تالیفات درخصوص این گونه دعاوی هستند. اعضای این گروه به چگونگی طرح و دفاع در ارتباط با این نوع از دعاوی احاطه کامل دارند.

این گروه با استفاده از وکیل باتجربه دیوان عدالت اداری که تبحر کافی در ارتباط با موضوع دعوی شما داشته باشد، از مواضع شما در هیات حل اختلاف بیمه و دیوان عدالت اداری دفاع می نماید.

دعاوی بیمه و بازنشستگی

چنانچه مشکلاتی در ارتباط با بیمه و بازنشستگی دارید، میتوانید

با ما تماس بگیرید.