رای دیوان عدالت اداری پیروزی یا شکست

رای دیوان عدالت اداری

1- رای دیوان عدالت اداری – چرا دعوی را می بازیم

در بسیاری موارد ممکن است شما یقین داشته باشید که حق با شما است. اما این برای پیروزی در دادگاه کفایت نمی کند. اگرچه حق با شما باشد، شما باید نکات بسیاری را رعایت کنید تا به پیروزی برسید. و اگر آن نکات را رعایت نکردید و دعوی را باختید به زمین و زمان ناسزا نگوئید. و از اینکه عدالت از روی زمین رخت بر بسته است، داد سخن ندهید. با اینکه حق با شماست باید دعوی خود را صحیح مطرح نموده و با تکیه بر دلایل و با استدلال قوی ثابت نمائید. آنگاه خواهید دید عدالت آنگونه که شما فکر می کنید، رخت بر نبسته است. در این بحث با عنوان رای دیوان عدالت اداری پیروزی یا شکست به توضیح نحوه افزایش احتمال پیروزی می پردازیم.

2- رعایت نکات مهم قبل از تنظیم شکایت

به منظور تنظیم دادخواست برای طرح در دیوان عدالت اداری ابتدا باید بررسی کنید که موضوع در صلاحیت دیوان هست یاخیر. بعد از اینکه مطمئن شدید موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، باید خواسته خود را به دقت تعیین کنید. تعیین دقیق خواسته در هر دعوایی از اهمیت اساسی برخوردار است.

در این راستا شما باید اداره طرف دعوی را تعیین کنید. و مشخص کنید که کدام اقدام یا تصیمیم اداره مورد نظر شما است. سپس از دیوان عدالت اداری بخواهید که آن تصمیم یا اقدام را ابطال نماید. همچنین میتوانید الزام اداره به اقدام خاص یا اتخاذ تصمیم خاصی را بخواهید.  شما میتوانید به رای صادره از دادگاه اختصاصی اداری نیز در دیوان در مهلت قانونی اعتراض کنید. و باید مطمئن شوید آنچه را که از دیوان میخواهید هدف شما از طرح شکایت را تامین میکند.

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری منجر به پیروزی شما نخواهد شد مگر اینکه شما از تکالیف و اختیارات قانونی اداره آگاهی کامل داشته باشید. باید بدانید که اداره طرف دعوا از کدام اختیارات قانون برخوردار است؟ و اداره چه تکالیف قانونی بر عهده دارد؟ در این صورت شما میتوانید تشخیص دهید که اداره از کدام اختیارات قانونی خود سوء استفاده کرده است. یا اداره کدام تکالیف قانونی خود را انجام نداده است.

3- استدلال برای پیروزی

بعد از موارد مذکور شما باید دلایل کافی جمع آوری نمایید تا ادعای شما را پشتیبانی نماید. بعد از گرد آوری ادله حال شما باید در شرح دادخواست خود با تکیه بر دلایل استدلال نمائید. که چرا ادعای شما صحیح است و اقدام یا تصمیم اداره شایسته ابطال است. یا چرا رای کمیسیون شهرداری یا هیات حل اختلاف شایسته نقض است. استدلال منطقی و حقوقی در شرح دادخواست برای پیروزی در دیوان عدالت اداری بسیار مهم است.

چنانچه فکر می کنید  تمامی موارد فوق الذکر را در دادخواست شما لحاظ کرده اید. میتوانید به پیروزی امیدوار باشید. اما از عریضه نویس چنین انتظاری نداشته باشد!!

چنانچه واقعا به پیروزی در دیوان عدالت اداری می اندیشید. یا خود باید در موارد فوق الذکر متخصص باشید. یا باید به وکیل متخصص دیوان عدالت اداری که دارای دانش و تجربه کافی است مراجعه نمائید. احاطه بر تکالیف قانونی اداره و اختیارات آن نیاز به دانش و تجربه کافی دارد. و چنین است دانستن اینکه چه دلیلی در کجا به کار می آید و به چه نحو باید استدلال کرد. دادخواست و شکایت را چگونه باید آغاز و چگونه باید خاتمه داد.

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری آلفا بهترین وکیل دیوان عدالت اداری را در اختیار شما قرار می دهد. ما وکیل باتجربه دیوان عدالت اداری متناسب با موضوع دعوی شما را انتخاب و معرفی می کنیم. این امر تضمینی برای پیروزی شما و ما در دیوان عدالت اداری است. دانش و تجربه ما را  در لینک درباره ما بررسی و ارزیابی کنید. در سایت دانشگاه علامه طباطبانی نیز میتوانید به سوابق دکتر مهدی هداوند مدیر گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری دسترسی داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید