سوابق و تالیفات هرمز یزدانی زنوز

هرمز یزدانی زنوز

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق شغلی:

 • وکیل پایه یک دادگستری شماره پروانه 27074  تهران
 • همکار سابق بانک اقتصاد نوین در سمت کارشناس عالی حقوقی مدیریت حقوقی بانک
 • همکار سابق معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه به عنوان پژوهشگر
 • همکار سابق کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سمت پژوهشگر و ناظر

تأليف كتاب

 • آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی) (انتشارات خرسندی، به همراه دیگر مولفین؛ چاپ اول 1389 /چاپ دوم سال 91) (نامزد جایزه کتاب سال کشور ، بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق)
  و  (برنده کتاب فصل کشور در رشته حقوق در سال 90)
 • نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات عوارض (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری) (انتشارات جاودانه، به همراه دکتر مهدی هداوند؛ ١٣٩٠)
 • حقوق بانکی کاربردی، جلد اول، تجهیز منابع، انتشارات نبیسا
 • حقوق بانکی کاربردی، جلد دوم، تخصیص منابع، انتشارات نبیسا
 • حقوق بانکی کاربردی، جلد سوم، خدمات بانکی،
 • حقوق بانکی کاربردی، جلد چهارم، حقوق مشتریان، انتشارات نبیسا
 • حقوق بانکی کاربردی، جلد پنجم، مقررات گذاری بانکی، انشارات نبیسا
 •    ترجمه:
 • راهنمای نوآموز دموکراسی دیوید بتهام گروه مترجمین
 •  «اقلیتهای قومی بزهکاری و سیاست عمومی»/ماریان یونگر  مترجمین: دکتر امیر حمزه زینالی، هرمز یزدانی زنوز، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.

مقالات:

 1. «بررسی لزوم حمایت کیفری از افراد در برابر جرایم مبتنی بر تبعیض» ، نشريه حقوق اساسي، سال پنجم زمستان 1387 شماره 10
 2. «نقش شفافيت در تحقق حکمراني مطلوب»، نشريه حقوق اساسي، سال پنجم زمستان 1387 شماره 11.
 3. «حريم خصوصي در فضاي سايبر»، مجموعه مقالات “حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات” معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضائیه مرکز مطالعات توسعه قضایی، انتشارات روزنامه رسمی.

هرمز یزدانی زنوز عضو گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری – آلفا

دعاوی شهرداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری

وکیل دسوان عدالت اداری

بهترین وکیل دیوان عدات اداری

دیدگاهتان را بنویسید