وکلای متخصص دیوان عدالت اداری چرا ؟

چرا ما پیشنهاد می کنیم که در صورت برخورد به اختلاف با سیستم اداری به گروه وکلای متخصص دیوان مراجعه نمائید؟

 پاسخ کوتاه ما این است: وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری ادعای تخصص بدون دلیل نمی کند. سوابق ما دلیل محکمی بر ادعای تخصص ماست. به منظور آشنایی با سوابق، تجربیات و تخصص ما،  تالیفات و سوابق کاری ما را بررسی نمائید.

یعد از بررسی و ارزیابی سوایق ما، میتوانید آن را با سایر همکاران مقایسه و آگاهانه وکیل مورد نیاز متناسب با موضوع دعوی خود را انتخاب کنید. در این صورت میتوانید مطمئن باشید که به بهترین نحو از موضع شما در دیوان عدالت اداری دفاع خواهد شد.

اعضای گروه تالیفات متعددی در خصوص دیوان عدالت اداری و سایر دادگاههای اختصاصی اداری دارند. برخی از این تالیفات کتاب مرجع حقوق اداری محسوب می شوند. برای مثال کتاب « آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری » به عنوان  برنده جایزه کتاب فصل در سال 1389 شناخته شد.

همچنین کتاب «حقوق اداری تطبیقی» تالیف مدیر گروه از کتب مرجع دانشگاهی در سطوح فوق لیسانس و دکتری محسوب می شود.

 

سوابق کاری مرتبط با تخصص ما

تالیفات ما در ارتباط با تخصص ما

 

با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید