استناد به خروج از حدود اختیارات در دیوان عدالت اداری

 

1- طرح موضوع خروج از حدود اختیارات در دیوان عدالت اداری

اقدامات و تصمیمات مجریه و اداره باید مبتنی بر قانون باشد. در حقوق اداری اصل بر عدم صلاحیت اداره است. به عبارتی اداره صلاحیت اتخاذ هیچ تصمیم یا اقدامی را ندارد. مگر اینکه به موجب قانون تجویز شده باشد. اقدامات یا تصمیمات اداره ممکن  تصمیم یا اقدامی باشد که در قانون برای اداره پیش بینی نشده است.

بویژه آن دسته از مقامات و نهادهای اداری که اختیار وضع آیین نامه را دارند. نباید خارج از صلاحیت خود اقدام به وضع آیین نامه یا تصویب نامه نمایند.

خروج از صلاحیت یا حدود اختیارات قانونی در تصویب آیین نامه یا مصوبه از موجبات ابطال آن در دیوان عدالت اداری است.

2- یک مثال

برای مثال؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 3334 مورخ 98/12/27 مصوبه. شورای شهر اسلامشهر را  به دلیل خروج از صلاحیت ابطال کرده است.

در قضیه مطروحه:

شاکی اظهار داشته است: در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج تعرفه. شماره 30 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اسلامشهر در سال 1370 با عنوان. «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره­ بر خلاف مفاد قانونی. درخواست ابطال مصوبه مذکور رادارد.

هیئت عمومی دیوان در رای خود مقرر می دارد:

… بنابراین اطلاق و انصراف مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تمدید پروانه های. ساختمانی نیمه تمام به دلایل مندرج در دادنامه شماره 417-13؍7؍1395 و رأی. شماره 308-18؍2؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند. به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات. و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

مشروح رای را اینجا ببینید.

3- نتیجه بحث

بدیهی است که پیروزی در دعاوی دیوان عدالت اداری مستلزم آشنایی. کامل با این اصول و محل کاربرد آن است. گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری آلفا. با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری دارای تجربیات گرانسنگ تخصصی و تالیفات متعدد در این زمینه هستند. این گروه با بهره گیری از بهترین وکیل متخصص دیوان عدالت اداری می تواند. از موضع شما در دیوان عدالت اداری دفاع و حقوق شما را تضمین نماید.

به قلم: هرمز یزدانی زنوز

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید