دعاوی استخدامی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی استخدامی که در دیوان عدالت اداری قابل طرح هستند:

دعاوی استخدامی از اموری است که شهروندان از جهات مختلف با آن درگیر هستند. وکیل متخصص دیوان عدالت اداری میتواند حقوق شما را در دعاوی استخدامی تضمین نماید.

1– عناوین برخی دعاوی استخدامی

 • اعتراض به عدم پذیرش تقاضای انتقال
 • اعتراض به عدم پرداخت مزایای اشتغال در مناطق محروم
 • اعتراض به عدم پرداخت هزینه سفر
 • درخواست اعاده به خدمت
 • درخواست حقوق و مزایا و پاداش (برداشت فوق العاده شغل، کمک هزینه و حقوق معوقه)
 • اعتراض به رای بازخریدی
 • اعتراض به رأی قطعی هیأت تخلفات اداری (بازخریدی بازنشستگی، اخراج، کسر حقوق، تغییر محل جغرافیایی و…)
 • اعتراض به رای هسته گزینش
 • اعتراض به عدم اجرای آئین نامه طبقه بندی مشاغل معلمان
 • اعتراض به عدم احتساب سابقه خدمت
 • اعتراض به عدم احتساب مرخصی
 • اعتراض به عدم ارتقای شغلی
 • اعتراض به عدم استخدام
 • اعتراض به عدم برقراری مستمری از کارافتادگی
 • اعتراض به عدم پرداخت حق مأموریت
 • اعتراض به میزان درصد جانباری
 • اعتراض به عدم برقراری حقوق جانبازی
 • اعتراض به عدم برقراری حقوق و مزایای خانواده شهدا
 • تبدیل وضعیت استخدامی
 • الزام به اصلاح حکم کارگزینی
 • الزام به پذیرش انتقال
 • احتساب ایام بلاتکلیفی
 • حق اشعه

2- دفاع ما از شما

گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری دارای تجربه و توان علمی کافی در دعاوی دیوان است. شما میتوانید سوابق ما را بررسی، ارزیابی و مقایسه کنید. از این طریق شما میتوانید آگاهانه وکیل خود را انتخاب کنید. ما به منظور دفاع از حقوق شما در دیوان عدالت اداری از بهترین وکیل با تخصص متناسب با موضوع دعوی شما استفاده می کنیم. این امر حقوق شما را دی دیوان عدالت اداری تضمین می کند.

با ما تماس بگیرید