تالیفات دکتر مهدی هداوند

تالیفات دکتر مهدی هداوند استاد یار حقوق اداری دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی مدیر گروه وکلای تخصصی دعاوی دیوان عدالت اداری :

دکتر مهدی هداوند

حقوق اداری تطبیقی (در دو جلد)(انتشارات سمت)(چاپ اول 1389 / چاپ سوم 1392 (نامزد کتاب سال کشور ، بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق)

اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری (انتشارات خرسندی، به همراه دکتر علی مشهدی؛ چاپ اول 1389 /چا پ دوم سال 91 (برنده کتاب سال دانشجویی سال 89)

آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی) (انتشارات خرسندی، به همراه دیگر مولفین؛ چاپ اول 1389 /چا پ دوم سال 91 ) (نامزد جایزه کتاب سال کشور ، بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق)
و  (برنده کتاب فصل کشور در رشته حقوق در سال 90)

دادگاههای اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی عادلانه (انتشارات خرسندی، به همراه دکتر مسلم آقایی طوق؛ چاپ اول 1389 ، چا پ دوم سال 91)

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات عوارض (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری) (انتشارات جاودانه، به همراه آقای هرمز یزدانی؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف ) (انتشارات جاودانه، به همرا ه دکتر مرتضی نجابتخواه؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی (هیات تشخیص مطالبات) (انتشارات جاودانه، به همراه آقای فرهاد جم؛ ١٣٩٠)

کنوانسیون های حقوق رسانه (انتشارات سازمان صدا وسیما؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات صنفی (سازمان تعزیرات حکومتی) (انتشارات جاودانه، به همرا آقای مجید سهرابی؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان ( شورای انتظامی) (انتشارات جاودانه، به همرا آقای محمد احمدی؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی (انتشارات جاودانه، به همرا آقای محمدرضا ادیبی؛ 1393)

حقوق بانکداری کاربردی، جلد اول، تجهیز منابع، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد دوم، تخصیص منابع، ناشر نبیسا:  به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد سوم، خدمات بانکی، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد چهارم، حقوق مشتریان، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد پنجم، مقررات گذاری بانکی، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

مقالات و ترجمه ها

الف نشریات علمی-پژوهشی:

مقاله «معیارهای اداره مطلوب و آیین‎های اداری: تحلیل مفهومی»، مجله تحقیقات حقوقی (علمی ـ پژوهشی)، ویژه نامه شماره ١، ١٣٨٨.

مقاله «جایگاه حقوق نرم در توسعه حقوق بین الملل» نشریه راهبرد(نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک) (علمی ـ پژوهشی)؛ شماره ٥٠ (ویژه بررسیهای فقهی و حقوقی) بهار ١٣٨٨. (با همراهی آقای سیف اللهی)

مقاله “تاملی بر اصول مدرن حقوق اداری در پرتو قانون مدیریت خدمات کشوری ، تحلیل ماده 90” نشریه راهبرد(نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک) (علمی ـ پژوهشی)؛ شماره 67 ، تابستان 1392. (با همراهی آقای کاظمی/نسخه الکترونیکی در وب سایت نشریه منتشر شده و نسخه کاغذی به زودی منتشر میشود.)

ب- نشریات تخصصی:

مقاله: «مقررات گذاری اجتماعی»، نشریه حقوق عمومی، شماره ٢، ١٣٨٦.

مقاله: «بازنگری قضایی در حقوق اداری انگلیس»، نشریه حقوق عمومی، شماره ٢، ١٣٨٦.

مقاله «مقررات گذاری اقتصادی»، مجلس و پژوهش؛ نشریه مركز پژوهش‎های مجلس، ویژه نامه حقوق عمومی؛ شماره ٥٦، ١٣٨٧.

مقاله «مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری»، فصلنامه حقوق اساسی، شماره ٧، ١٣٨٧.

مقاله «بازنگری قضایی در حقوق ایالات متحده»، فصلنامه حقوق اساسی، شماره ٩، ١٣٨٧.

مقاله «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)»، فصلنامه حقوق اساسی، ویژه نامه نظارت قضایی؛ شماره ٩، ١٣٨٧.

ترجمه مقاله «حمایت از حقوق مالكیت فكری و قرارداد لیسانس»، ماهنامه حقوقی داور؛ دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، شماره ١، ١٣٨٤.

مقاله: «حكمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر» دو فصلنامه حقوق اساسی، شماره ٤، ١٣٨٤.

ترجمه مقاله «دولت مدرن»، نشریه حقوق عمومی و حقوق بشر، شماره ١، ١٣٨٥.

مقاله «تحول نقش دولت در اقتصاد» نشریه اطلاع رسانی حقوقی؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ شماره ١٤؛ ١٣٨٧. (با همراهی اقای دکتر علی سرزعیم؛ دانشجوی دوره دکتری اقتصاد در میلان ایتالیا)

مقاله: «درآمدی بر تعاملات میان حقوق مالكیت فكری و حقوق رقابت (ضد انحصار)»، فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره ٥، ١٣٨٣.

مقاله: «قراردادهای انتقال فناوری»،نشریه تدبیر ،شماره 167 ، فروردین 1385

مقاله “اصل لزوم عمل اداری” نشریه حقوق اداری، سازمان مدیریت دولتی،شماره دوم ، 1393

پایان نامه ها

تز دكتری: «نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حكمرانی خوب»، استاد راهنما دكتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی، با كسب نمره ١٩.٥، بهمن ماه ١٣٨٦.

پایان نامه كارشناسی ارشد با موضوع: «دادگاههای اختصاصی اداری» با كسب درجه عالی از هیئت داوران، خرداد ماه ١٣٧٩.

تز دفاع شده در آکادمی سازمان حقوق عمومی اروپایی وابسته به سازمان ملل متحد: EPLO Thesis Comparative study of judicial review between EU member states and I.R.Iran

مصاحبه ها، یادداشت ها و سخنرانی های اخیر:

سخنرانی در سازمان میراث فرهنگی (هفته میراث فرهنگی ) با موضوع : تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ثبت آثار تاریخی و فرهنگی

سخنرانی خانه اندیشمندان علوم انسانی با موضوع : نقد و بررسی کتاب آیین های تصمیم گیری اداری

سخنرانی پژوهشکده قوه قضاییه با موضوع : تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتصاب مقامات اداری

سخنرانی پژوهشکده قوه قضاییه با موضوع : بررسی صلاحیت قوه قضاییه در خصوص مقررات گذاری

سخنرانی پژوهشکده قوه قضاییه با موضوع : اسباب زوال عمل اداری ثبت میراث فرهنگی و تاریخی

روزنامه حمایت (قوه قضاییه) با موضوع : مفهوم و مبانی دادرسی اداری

، روزنامه حمایت (قوه قضاییه) با موضوع : نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور

مصاحبه با خبرگزاری كتاب ایران(ایبنا) ، در خصوص کتاب حقوق اداری تطبیقی نامزد جایزه كتاب سال بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق

مجله شهر قانون : عدالت مالیاتی و تحول نظام مالیاتی

‎ ضمیمه حقوقی همشهری: ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

مجله شهر قانون: حقوق مالیه عمومی شهری

روزنامه اطلاعات : توسعه حقوقي

روزنامه شرق : دورکین؛ حقوق به مثابه نظام یکپارچه

روزنامه شرق : نظام حقوقی و مقررات گذاری دارویی‎

مجله آسمان : نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

روزنامه اعتماد : پیرامون قراردادهای نفتی

 

دیدگاهتان را بنویسید