دعاوی دیوان عدالت اداری کدامند؟

چند دسته از دعاوی قابل طرح در دیوان

1- هدف از دانستن عناوین دعاوی

هدف از دسته بندی و ذکر عناوین دعاوی دیوان عدالت اداری این است که شما سریعتر و بهتر بتوانید موضوع عوی خود را تطبیق داده و از مرجع صالح رسیدگی اقدام نمائید تا زمان را که از اهمیت اساسی در هر دعوی برحوردار است، از دست ندهید.

در زیر عناوین چند دسته از دعاوی دیوان عدالت اداری ذکر شده است که هرکدام شامل دعاوی متعددی است. به منظور مشاهده تفصیل آنها میتوانید روی هرکدام از عناوین کلیک نمائید.

2- دسته بندی عناوین دعاوی دیوان عدالت اداری

به منظور ملاحظه مشروح هر یک از عناوین روی آن کلیک کنید.

برخی از تالیفات اعضای گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل دیوان عدات اداری

دعاوی شهرداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری

حقوق اداری تطبیقی تالیف دکتر مهدی هداوند