دعاوی استخدامی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی استخدامی که در دیوان عدالت اداری قابل طرح هستند:

دعاوی استخدامی از اموری است که شهروندان از جهات مختلف با آن درگیر هستند. وکیل متخصص دیوان عدالت اداری میتواند حقوق شما را در دعاوی استخدامی تضمین نماید.بیشتر بخوانید

دعاوی شهرداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری

تجربه ما تضمینی برای حقوق شماست

برخی دعاوی شهرداری و امور ساختمان و شهرسازی که قابل طرح در دیوان عدالت اداری هستند:

  • الزام به صدور پایان کار ساختمان
  • الزام به صدور پروانه ساختمان
  • درخواست ابطال تملک و استرداد زمین، بهای زمین یا معوض ملک
  • درخواست تصدیق
بیشتر بخوانید

دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

برخی از دعاوی مالیاتی قابل طرح در دیوان

 1- برخی نکات قانونی دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

به موجب قانون طرح دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. مالیات قانونی وضع شده توسط ایادی قوه مجریه بیشتر بخوانید