دعاوی ثبتی و گمرکی و اصناف در دیوان عدالت اداری

اعتراض کمیسیون ثبت دیوان

برخی دعاوی ثبتی ، اصناف و گمرکی قابل طرح در دیوان عدالت اداری : اعتراض کمیسیون ثبت دیوان

  • اعتراض به آراء تصمیمات مربوط به هویت و تابعیت، کمیسیون‌های پزشکی
  • اعتراض به عدم پذیرش تابعیت
  • اعتراض به تصمیم رد هویت
  • الزام
بیشتر بخوانید

دعاوی کار و کارگری در دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی کار و کارگری قابل طرح در دیوان عدالت اداری:

1- مرجع صالح رسیدگی

به دعاوی کار و کارگری ناشی از روابط کار با کارفرما در هیئت های تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار رسیدگی می شود. بیشتر بخوانید

دعاوی اراضی و محیط زیست در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی اراضی و محیط زیست قابل طرح در دیوان عدالت اداری:

در ذیل به اختصار عناوین برخی از دعاوی اراضی و محیط زیست که قابل طرح در دیوان عدالت اداری هستند، قید شده است. البته اغلب این دعاوی ابتدا بیشتر بخوانید

دعاوی بیمه و بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

برخی دعاوی بیمه و بازنشستگی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

موارد متعددی از دعاوی بیمه و بازنشستگی وجود دارند که قابل طرح در دیوان عدالت اداری هستند. در این صفحه تعدادی از عناوین این دعاوی درج شده است.

1-

بیشتر بخوانید