اعتراض به عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری

تجربه ما تضمینی برای حقوق شماست

نمودار مراحل اعتراض به عوارض شهرداری در کمیسیون ماده 77 و دیوان عدالت اداری

1- شرح مختصر

در نمودار زیر شما میتوانید نحوه اعتراض به عوارض شهرداری و آرای کمیسیون ماده 77 را ببینید. این نمودار به شما کمک بیشتر بخوانید

کمیسیون ماده 77 شهرداری و دیوان عدالت اداری

آنچه در مورد عوارض شهرداری و کمیسیون ماده 77  شهرداری باید بدانید:

1- از قوانین در باب کمیسیون ماده 77 شهرداری

«قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 17/2/1387 در ماده 52 مقرر می دارد: « از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين بیشتر بخوانید

دعاوی شهرداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری

تجربه ما تضمینی برای حقوق شماست

برخی دعاوی شهرداری و امور ساختمان و شهرسازی که قابل طرح در دیوان عدالت اداری هستند:

  • الزام به صدور پایان کار ساختمان
  • الزام به صدور پروانه ساختمان
  • درخواست ابطال تملک و استرداد زمین، بهای زمین یا معوض ملک
  • درخواست تصدیق
بیشتر بخوانید