دعاوی ثبتی و گمرکی و اصناف در دیوان عدالت اداری

اعتراض کمیسیون ثبت دیوان

برخی دعاوی ثبتی ، اصناف و گمرکی قابل طرح در دیوان عدالت اداری : اعتراض کمیسیون ثبت دیوان

  • اعتراض به آراء تصمیمات مربوط به هویت و تابعیت، کمیسیون‌های پزشکی
  • اعتراض به عدم پذیرش تابعیت
  • اعتراض به تصمیم رد هویت
  • الزام
بیشتر بخوانید