کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از

کمیسیون ماده 56

1- کمیسون ماده 56 – تاریخچه

به موجب قانون، کمیسیون ماده 56 جهت رسیدگی به برخی از دعاوی در ارتباط با اراضی پیش بینی شده است. تاریخچه موضوع برمیگردد به اصلاحات اراضی. تا قبل از انقلاب صنعتی زمین اصلی ترین بیشتر بخوانید

اعتراض به عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری

تجربه ما تضمینی برای حقوق شماست

نمودار مراحل اعتراض به عوارض شهرداری در کمیسیون ماده 77 و دیوان عدالت اداری

1- شرح مختصر

در نمودار زیر شما میتوانید نحوه اعتراض به عوارض شهرداری و آرای کمیسیون ماده 77 را ببینید. این نمودار به شما کمک بیشتر بخوانید

کمیسیون ماده 77 شهرداری و دیوان عدالت اداری

آنچه در مورد عوارض شهرداری و کمیسیون ماده 77  شهرداری باید بدانید:

1- از قوانین در باب کمیسیون ماده 77 شهرداری

«قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 17/2/1387 در ماده 52 مقرر می دارد: « از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين بیشتر بخوانید

حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری

بهترین وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در

دیوان عدالت اداری

وفق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و اصلاحات بعدی، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول بیشتر بخوانید

دعاوی آموزشی و فرهنگی در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت

دعاوی آموزشی و فرهنگی که شما می توانید در دیوان عدالت اداری مطرح نمائید :وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون های آموزشی و پژوهشی واقدامات مامورین در خصوص امور آموزشی وپژوهشی از قبیل:بیشتر بخوانید