سوابق و تالیفات هرمز یزدانی زنوز

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

هرمز یزدانی زنوز

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق شغلی:

  • وکیل پایه یک دادگستری شماره پروانه 27074  تهران
  • همکار سابق بانک اقتصاد نوین در سمت کارشناس عالی حقوقی مدیریت حقوقی بانک
بیشتر بخوانید