سوابق و تالیفات هرمز یزدانی زنوز

هرمز یزدانی زنوز

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق شغلی:

 • وکیل پایه یک دادگستری شماره پروانه 27074  تهران
 • همکار سابق بانک اقتصاد نوین در سمت کارشناس عالی حقوقی مدیریت حقوقی بانک
 • همکار سابق معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه به عنوان پژوهشگر
 • همکار سابق کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سمت پژوهشگر و ناظر

تأليف كتاب

 • آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی) (انتشارات خرسندی، به همراه دیگر مولفین؛ چاپ اول 1389 /چاپ دوم سال 91) (نامزد جایزه کتاب سال کشور ، بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق)
  و  (برنده کتاب فصل کشور در رشته حقوق در سال 90)
 • نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات عوارض (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری) (انتشارات جاودانه، به همراه دکتر مهدی هداوند؛ ١٣٩٠)
 • حقوق بانکی کاربردی، جلد اول، تجهیز منابع، انتشارات نبیسا
 • حقوق بانکی کاربردی، جلد دوم، تخصیص منابع، انتشارات نبیسا
 • حقوق بانکی کاربردی، جلد سوم، خدمات بانکی،
 • حقوق بانکی کاربردی، جلد چهارم، حقوق مشتریان، انتشارات نبیسا
 • حقوق بانکی کاربردی، جلد پنجم، مقررات گذاری بانکی، انشارات نبیسا
 •    ترجمه:
 • راهنمای نوآموز دموکراسی دیوید بتهام گروه مترجمین
 •  «اقلیتهای قومی بزهکاری و سیاست عمومی»/ماریان یونگر  مترجمین: دکتر امیر حمزه زینالی، هرمز یزدانی زنوز، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.

مقالات:

 1. «بررسی لزوم حمایت کیفری از افراد در برابر جرایم مبتنی بر تبعیض» ، نشريه حقوق اساسي، سال پنجم زمستان 1387 شماره 10
 2. «نقش شفافيت در تحقق حکمراني مطلوب»، نشريه حقوق اساسي، سال پنجم زمستان 1387 شماره 11.
 3. «حريم خصوصي در فضاي سايبر»، مجموعه مقالات “حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات” معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضائیه مرکز مطالعات توسعه قضایی، انتشارات روزنامه رسمی.

 

هرمز یزدانی زنوز عضو گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری

چرا وکلای متخصص دیوان عدالت اداری؟

چرا ما پیشنهاد می کنیم که در صورت برخورد به اختلاف با سیستم اداری به گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری مراجعه نمائید؟

 

پاسخ کوتاه ما این است: ما ادعای تخصص بدون دلیل نمی کنیم. سوابق ما دلیل محکمی بر ادعای تخصص ماست. به منظور آشنایی با سوابق، تجربیات و تخصص ما،  تالیفات و سوابق کاری ما را بررسی نمائید:

 

سوابق کاری مرتبط با تخصص ما

تالیفات ما در ارتباط با تخصص ما

 

با ما تماس بگیرید

تالیفات دکتر مهدی هداوند

تالیفات دکتر مهدی هداوند استاد یار حقوق اداری دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی مدیر گروه وکلای تخصصی دعاوی دیوان عدالت اداری :

حقوق اداری تطبیقی (در دو جلد)(انتشارات سمت)(چاپ اول 1389 / چاپ سوم 1392 (نامزد کتاب سال کشور ، بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق)

اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری (انتشارات خرسندی، به همراه دکتر علی مشهدی؛ چاپ اول 1389 /چا پ دوم سال 91 (برنده کتاب سال دانشجویی سال 89)

آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی) (انتشارات خرسندی، به همراه دیگر مولفین؛ چاپ اول 1389 /چا پ دوم سال 91 ) (نامزد جایزه کتاب سال کشور ، بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق)
و  (برنده کتاب فصل کشور در رشته حقوق در سال 90)

دادگاههای اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی عادلانه (انتشارات خرسندی، به همراه دکتر مسلم آقایی طوق؛ چاپ اول 1389 ، چا پ دوم سال 91)

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات عوارض (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری) (انتشارات جاودانه، به همراه آقای هرمز یزدانی؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف ) (انتشارات جاودانه، به همرا ه دکتر مرتضی نجابتخواه؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی (هیات تشخیص مطالبات) (انتشارات جاودانه، به همراه آقای فرهاد جم؛ ١٣٩٠)

کنوانسیون های حقوق رسانه (انتشارات سازمان صدا وسیما؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات صنفی (سازمان تعزیرات حکومتی) (انتشارات جاودانه، به همرا آقای مجید سهرابی؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان ( شورای انتظامی) (انتشارات جاودانه، به همرا آقای محمد احمدی؛ ١٣٩٠)

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی (انتشارات جاودانه، به همرا آقای محمدرضا ادیبی؛ 1393)

حقوق بانکداری کاربردی، جلد اول، تجهیز منابع، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد دوم، تخصیص منابع، ناشر نبیسا:  به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد سوم، خدمات بانکی، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد چهارم، حقوق مشتریان، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

حقوق بانکداری کاربردی، جلد پنجم، مقررات گذاری بانکی، ناشر: نبیسا، به همراه هرمز یزدانی زنوز

مقالات و ترجمه ها

الف نشریات علمی-پژوهشی:

مقاله «معیارهای اداره مطلوب و آیین‎های اداری: تحلیل مفهومی»، مجله تحقیقات حقوقی (علمی ـ پژوهشی)، ویژه نامه شماره ١، ١٣٨٨.

مقاله «جایگاه حقوق نرم در توسعه حقوق بین الملل» نشریه راهبرد(نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک) (علمی ـ پژوهشی)؛ شماره ٥٠ (ویژه بررسیهای فقهی و حقوقی) بهار ١٣٨٨. (با همراهی آقای سیف اللهی)

مقاله “تاملی بر اصول مدرن حقوق اداری در پرتو قانون مدیریت خدمات کشوری ، تحلیل ماده 90” نشریه راهبرد(نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک) (علمی ـ پژوهشی)؛ شماره 67 ، تابستان 1392. (با همراهی آقای کاظمی/نسخه الکترونیکی در وب سایت نشریه منتشر شده و نسخه کاغذی به زودی منتشر میشود.)

ب- نشریات تخصصی:

مقاله: «مقررات گذاری اجتماعی»، نشریه حقوق عمومی، شماره ٢، ١٣٨٦.

مقاله: «بازنگری قضایی در حقوق اداری انگلیس»، نشریه حقوق عمومی، شماره ٢، ١٣٨٦.

مقاله «مقررات گذاری اقتصادی»، مجلس و پژوهش؛ نشریه مركز پژوهش‎های مجلس، ویژه نامه حقوق عمومی؛ شماره ٥٦، ١٣٨٧.

مقاله «مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری»، فصلنامه حقوق اساسی، شماره ٧، ١٣٨٧.

مقاله «بازنگری قضایی در حقوق ایالات متحده»، فصلنامه حقوق اساسی، شماره ٩، ١٣٨٧.

مقاله «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)»، فصلنامه حقوق اساسی، ویژه نامه نظارت قضایی؛ شماره ٩، ١٣٨٧.

ترجمه مقاله «حمایت از حقوق مالكیت فكری و قرارداد لیسانس»، ماهنامه حقوقی داور؛ دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، شماره ١، ١٣٨٤.

مقاله: «حكمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر» دو فصلنامه حقوق اساسی، شماره ٤، ١٣٨٤.

ترجمه مقاله «دولت مدرن»، نشریه حقوق عمومی و حقوق بشر، شماره ١، ١٣٨٥.

مقاله «تحول نقش دولت در اقتصاد» نشریه اطلاع رسانی حقوقی؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ شماره ١٤؛ ١٣٨٧. (با همراهی اقای دکتر علی سرزعیم؛ دانشجوی دوره دکتری اقتصاد در میلان ایتالیا)

مقاله: «درآمدی بر تعاملات میان حقوق مالكیت فكری و حقوق رقابت (ضد انحصار)»، فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره ٥، ١٣٨٣.

مقاله: «قراردادهای انتقال فناوری»،نشریه تدبیر ،شماره 167 ، فروردین 1385

مقاله “اصل لزوم عمل اداری” نشریه حقوق اداری، سازمان مدیریت دولتی،شماره دوم ، 1393

پایان نامه ها

تز دكتری: «نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حكمرانی خوب»، استاد راهنما دكتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی، با كسب نمره ١٩.٥، بهمن ماه ١٣٨٦.

پایان نامه كارشناسی ارشد با موضوع: «دادگاههای اختصاصی اداری» با كسب درجه عالی از هیئت داوران، خرداد ماه ١٣٧٩.

تز دفاع شده در آکادمی سازمان حقوق عمومی اروپایی وابسته به سازمان ملل متحد: EPLO Thesis Comparative study of judicial review between EU member states and I.R.Iran

مصاحبه ها، یادداشت ها و سخنرانی های اخیر:

سخنرانی در سازمان میراث فرهنگی (هفته میراث فرهنگی ) با موضوع : تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ثبت آثار تاریخی و فرهنگی

سخنرانی خانه اندیشمندان علوم انسانی با موضوع : نقد و بررسی کتاب آیین های تصمیم گیری اداری

سخنرانی پژوهشکده قوه قضاییه با موضوع : تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتصاب مقامات اداری

سخنرانی پژوهشکده قوه قضاییه با موضوع : بررسی صلاحیت قوه قضاییه در خصوص مقررات گذاری

سخنرانی پژوهشکده قوه قضاییه با موضوع : اسباب زوال عمل اداری ثبت میراث فرهنگی و تاریخی

روزنامه حمایت (قوه قضاییه) با موضوع : مفهوم و مبانی دادرسی اداری

، روزنامه حمایت (قوه قضاییه) با موضوع : نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور

مصاحبه با خبرگزاری كتاب ایران(ایبنا) ، در خصوص کتاب حقوق اداری تطبیقی نامزد جایزه كتاب سال بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش حقوق

مجله شهر قانون : عدالت مالیاتی و تحول نظام مالیاتی

‎ ضمیمه حقوقی همشهری: ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

مجله شهر قانون: حقوق مالیه عمومی شهری

روزنامه اطلاعات : توسعه حقوقي

روزنامه شرق : دورکین؛ حقوق به مثابه نظام یکپارچه

روزنامه شرق : نظام حقوقی و مقررات گذاری دارویی‎

مجله آسمان : نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

روزنامه اعتماد : پیرامون قراردادهای نفتی

 

چرا مراجعه به گروه وکلای متخصص آلفا

شما ممکن است مهندس، پزشک، داروساز یا مدیر کارخانه موفقی باشد و شاید به این فکر کنید که چرا باید به گروه وکلای دیون عدالت اداری یا وکیل متخصص دیوان عدالت اداری رجوع نمایید درحالی که می توانید به عریضه نویس کنار خیابان رجوع کرده و دادخواست خود را تهیه نمائید و در دیوان عدالت اداری ثبت نمائید.

دلایل مهمی برای این امر وجود دارد که شما باید به وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری رجوع نمائید که عبارتند از:

ممکن است شما مدتهای زیادی را صرف برنامه ریزی در مورد کسب و کارتان کرده اید و بعد با زحمت زیاد سرمایه لازم را تهیه کرده و شروع به راه اندازی کسب و کار خود کرده اید؛ راه اندازی کسب و کار نیاز به مجوزهای قانونی دارد که از ادارات دولتی مختلف صادر می شوند و بسیار احتمال دارد که بدون دلیل قانع کننده از اعطای مجوز یا پروانه به شما خودداری کنند یا مجوز شما را باطل نمایند یا جرایم مختلفی بر شما تحمیل نمایند که به نظر شما عادلانه نبوده و توجیه پذیر نباشند. رودرروئی با اینگونه موارد موجب کندی کار شما و دلسردی و حتی انصراف از آن کسب و کار خواهد شد در حالی که رونق اقتصادی وابسته به این است که یک کسب و کار با کمترین هزینه و در کمترین مدت راه اندازی شود و با موانع دست و پا گیر اداری مواجه نباشد. البته این به معنای عدم نظارت نهادهای دولتی نیست و استانداردها همواره باید رعایت شوند. 

به هر حال، وقتی شما در کسب و کار خودتان با موانع ناشی از ادارات مواجه می شوید بسیار احتمال دارد که خسارات جبران ناپذیر از لحاظ زمان و سرمایه بر شما وارد شود که ای بسا با رعایت دقیق قوانین از سوی اداره نباید این اتفاق می افتاد.

مقامات و مامورین اداری انسانهایی هستند که همواره حسن نیت دارند ولی مثل هر انسان دیگری ممکن است در تفسیر و اجرای مفاد قوانین و مقررات دچار اشتباه شوند که نتیجۀ آن متوجه شما می شود. در اینگونه موارد چنانچه میخواهید در اسرع وقت چاره جوئی نماید باید راهکارهای قانونی لازم را بدانید.

آنچه قانون در این موارد پیش بینی کرده است، مراجعه به دادگاههای اختصاصی اداری و دیوان عدالت اداری است که طرح دعوی و اعتراض در آنها نیاز به تخصص کافی در مورد اصول و قوانین حاکم آیین رسیدگی  آنها  و همچنین صلاحیت آنها دارد که علاوه بر اینکه شما ممکن است وقت لازم برای مراجعه مکرر به دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع را نداشته باشید بلکه این کار از عهده شما که تخصصتان در اموری بغیر از حقوق اداری است بر نخواهد آمد و عریضه نویس نیز از کمک به شما عاجز خواهد بود.

لذا چنانچه میخواهید زحمات، عمر و سرمایه شما به هدر نرفته باشد و به منظور مقابله با ورود خسارات، هرچه زودتر باید با گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری مشورت نمائید و از توانائیهای آنها در حل مشکل کمک بگیرید.

گروه وکلای تخصصی دعاوی دیوان عدالت اداری با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری با بهره گیری از وکیل متخصص متناسب با دعوی شما به بهترین روش ممکن می تواند از حقوق شما در دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری دفاع نماید.

به قلم : هرمز یزدانی زنوز

سوابق تحصیلی و شغلی دکتر مهدی هداوند

 

سوابق شغلی و تحصیلی دکتر مهدی هداوند، مدیر گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیات علمی و مشاور حقوقی

تحصيلات:

فارغ التحصیل دكتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ١٣٨٦  (با نمره ١٩.٥ از پایاننامه و معدل كل ١٧.٩١و كسب رتبه اول فارغالتحصیلان دوره)
فارغ التحصیل آكادمی سازمان اروپایی حقوق عمومی ٢٠٠٦ (EPLO) سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد ، تابستان ١٣٨٥، معادل مدرك فوق لیسانس حقوق عمومی در اروپا، با راهنمایی پروفسور گوردن آنتونی استاد حقوق اداری دانشگاه بلفاست
قبولی دوره دكتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، سال ١٣٨١ (با كسب رتبه اول قبولشدگان دوره).
فوق لیسانس حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ١٣٧٩ (با كسب رتبه اول فارغالتحصیلان دوره)
لیسانس حقوق سال ١٣٧٤

سوابق شغلي

وکیل پایه یک دادگستری ( دارای پروانه وکالت تهران)
مشاور حقوقی و امور قراردادهای داخلی وبین المللی هلدینگ سرمایه گذاری سامانه استراتوس( مالک سهام اکثریت یا عمده بانک اقتصاد نوین ، بیمه نوین و شرکت های پیمانکاری سیویل)
ارایه خدمات مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای داخلی وبین المللی به شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس در پروژه ها و مذاکرات قراردادی مختلف داخلی و بین المللی پیمانکاری و تجاری از جمله در قرقیزستان، گرجستان، ترکمنستان و ونزویلا
ارایه خدمات مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای داخلی وبین المللی در پروژه های پیمانکاری عراق و اقلیم کردستان (اربیل و کربلا) به شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس،
ارایه خدمات مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای داخلی وبین المللی به شرکت خانه سازی ایرانیان،
ارایه خدمات مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای داخلی وبین المللی به شرکت نوسا و پروژه نوسا کیش،
ارایه خدمات مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای داخلی وبین المللی به شرکت کیهان تبادل،
ارایه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به شرکت البرز خزر شیراز،
ارایه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به شرکت تکاب صنعت مهر،
ارایه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به شرکت پیمانکاری پارس شهر،
ارایه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به گروه سرمایه گذاری کلاهی(سرمایه گذار و سازنده مجتمع های بزرگ تجاری و مسکونی)
ارایه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به شرکت طراحی و مهندسی پتروشیمی شیراز
مشاور حقوقی شرکت مخابرات استان تهران
مشاور حقوقی شرکت تلفن ثابت مخابرات ایران
مدیر حقوقی و امور قراردادهای پروژه ساخت شهر هفت هزار واحدی اوهدای جدید در استان سولیا؛ کشور ونزوئلا ، توسط شرکت خانه سازی ارکیده و اجرای قرارداد EPC-Turnkey مدل FIDIC (کتاب نقره ای) برای کارفرمای ونزوئلائی، شرکت دوکولسا / پدوسا
مشاور حقوقی بانك اقتصاد نوین
مدیر اداره خدمات حقوقی بانك اقتصاد نوین
مدیر حقوقی شركت پترو پارس لیمیتد (بزرگترین پیمانکار نفت و گاز ایران)
مشاور حقوقی شرکت افزون روان (محصولات و روغن های صنعتی)
مشاور حقوقی شرکت پارس سیاوشان (هلدینگ مواد غذایی)
مشاور حقوقی شرکت پرشین سوشیانس (صادرات و واردات)
مشاور حقوقی شرکت راه آینده (صادرات و واردات)
مشاور حقوقی شرکت مهندسی تارا (پیمانکار تاسیسات، سد سازی و آب و فاضلاب)
انجام مذاکرات قراردادی با شرکت دایملر ( بنز) در اشتوتگارد آلمان جهت اخذ نمایندگی
انجام مذاکرات قراردادی با شرکت برنتز در آمستردام هلند جهت اخذ نمایندگی
مشاور حقوقی و قراردادی شرکت اوپیک ، شرکت او تی سی ، شرکت کمپرسور سازی یزد و شرکت دکل صبا در پروژه بومی سازی و انتقال تکنولوژی ساخت دکل های خشکی حفاری نفت و تامین شناور و جک آپ های دریایی
تدریس دوره آموزشی “قراردادهای انتقال تکنولوژی” در شرکت مخابرات ایران
تدریس دوره آموزشی “اصول و مبانی قراردادهای بین المللی” در شرکت آب نیرو (کارفرمای سدهای ساخته شده و در حال ساخت کشور)
تدریس دوره آموزشی ” ادعا ، تعدیل و تغییر در قراردادهای پیمانکاری” در شرکت آب نیرو (کارفرمای سدهای ساخته شده و در حال ساخت کشور)
تدریس دوره آموزشی “قراردادهای انتقال تکنولوژی” در موسسه مطالعات و تحقیقات دفاعی
تدریس دوره آموزشی “قراردادهای انتقال تکنولوژی” در شرکت صا ایران
سخنرانی افتتاحیه تاسیس فن بازار دفاعی با عنوان ” روشهای تجاری و غیرتجاری انتقال فناوری”
معاون حقوقی “خانه جهانی وکلا” اولین موسسه حقوقی(law firm )ارائه دهنده خدمات جامع حقوقی در ایران
ارائه خدمات حقوقی و قراردادی به بیش از چهل شرکت داخلی و بین المللی)
مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران( ایفیک)
سوابق تدریس دانشگاهی:
دانشگاه شهید بهشتی، تدریس در مقطع فوق لیسانس حقوق
دروس : 1- حقوق اداری ایران و 2- تضمینات حقوقی حفاظت از محیط زیست
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تدریس در مقطع دکتری حقوق عمومی
دروس : 1- تحلیل اسناد حقوق عمومی و آرا دیوان عدالت اداری و 2- اشکال حقوقی دولت
دانشگاه پیام نور، تدریس در مقطع دکتری حقوق بین الملل
درس : مکاتب فلسفی حقوق بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تدریس در مقطع فوق لیسانس حقوق عمومی
دروس : 1- حقوق اداری ایران ، 2- حقوق اداری تطبیقی و 3- حقوق قراردادهای اداری
دانشگاه ارشاد، تدریس در مقطع لیسانس حقوق و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
دروس : 1- حقوق اداری، 2- حقوق اساسی ، 3- حقوق کار، 4- مالیه عمومی، 5- حقوق تجارت، 6- حقوق بین الملل عمومی ، 7- حقوق بازرگانی بین الملل
پردیس بین المللی دانشگاه تهران، تدریس در مقطع لیسانس حقوق و فوق لیسانس حقوق عمومی
دروس : 1- حقوق اداری ، 2- حقوق اداری ایران، 3- حقوق اداری تطبیقی ، 4- حقوق شهری و روستایی، 5- حقوق قراردادهای اداری
دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، تدریس در مقطع فوق لیسانس حقوق عمومی
دروس : 1-حقوق شهری و روستایی، 2- حقوق تامین اجتماعی و 3- حقوق کار
پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، تدریس در مقطع دکتری و فوق لیسانس حقوق عمومی
دروس : 1- حقوق اداری تطبیقی، 2- تحلیل اسناد حقوق عمومی و آرا دیوان عدالت اداری