بهترین وکیل دیوان عدالت اداری چگونه؟

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل دیوان کدام وکیل می تواند باشد؟

1- تسلط بر حقوق اداری

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری وکیلی است که به ظرایف و اصول حاکم بر حقوق اداری تسلط کافی داشته باشد. اصول حاکم بر حقوق اداری در بسیار بیشتر بخوانید

سوابق و تالیفات هرمز یزدانی زنوز

آدرس دیوان عدالت اداری در تهران

هرمز یزدانی زنوز

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

سوابق شغلی:

  • وکیل پایه یک دادگستری شماره پروانه 27074  تهران
  • همکار سابق بانک اقتصاد نوین در سمت کارشناس عالی حقوقی مدیریت حقوقی بانک
بیشتر بخوانید

وکلای متخصص دیوان عدالت اداری چرا ؟

وکیل دیوان عدالت

چرا ما پیشنهاد می کنیم که در صورت برخورد به اختلاف با سیستم اداری به گروه وکلای متخصص دیوان مراجعه نمائید؟

 پاسخ کوتاه ما این است: وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

گروه وکلای متخصص دیوان عدالت اداری ادعای تخصص بدون بیشتر بخوانید

تالیفات دکتر مهدی هداوند

حقوق اداری تطبیقی تالیف دکتر مهدی هداوند

تالیفات دکتر مهدی هداوند استاد یار حقوق اداری دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی مدیر گروه وکلای تخصصی دعاوی دیوان عدالت اداری :

دکتر مهدی هداوند

حقوق اداری تطبیقی (در دو جلد)(انتشارات سمت)(چاپ اول 1389 / چاپ سوم 1392 (نامزد کتاب سال کشور ، بیشتر بخوانید

چرا مراجعه به گروه وکلای متخصص آلفا

وکیل دیوان عدالت

چرا وکلای متخصص دیوان ؟

1- پیش درآمد

شما ممکن است مهندس، پزشک، داروساز یا مدیر کارخانه موفقی باشد و شاید به این فکر کنید که چرا باید به گروه وکلای متخصص دیون عدالت اداری  رجوع نمایید درحالی که می بیشتر بخوانید