قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بهترین وکلای متخصص دیوان عدالت اداری

 سابقه مبانی قانونی نظارت قضایی در ایران

شما با مطالعه این مطلب به سابقه قانونگذاری در ایران در ارتباط با نظارت قضایی و مبانی قانونی تشکیل دیوان عدالت اداری آشنا خواهید شد.

1- قبل از انقلاب اسلامی

براساس اصل بیست بیشتر بخوانید

صلاحیت دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به دعوی کدام اشخاص رسیدگی می کند؟

  • شاکی یا خواهان در دعاوی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری

اولین سوالی که در ارتباط با صلاحیت دیوان عدالت اداری مطرح می شود این است که چه اشخاصی می توانند بیشتر بخوانید