Tag Archives: دیوان عدالت اداری

شرحی مختصر بر قضیه مشهور بلانکو

در اکثر مباحث مربوط به حقوق عمومی و اداری به رای بلانکو اشاره می شود و از آن به عنوان رای سنگ بنای حقوق اداری در فرانسه یاد می شود. دختر پنج و نیم سالۀ فردی بنام بلانکو در حال عبور از معبر عمومی بود که کارکنان اداره دخانیات … Continue reading

Posted in مقالات | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

در باره هرمز یزدانی زنوز

اطلاعات همکاران گروه وکلای متخصص در دعاوی دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری Continue reading

Posted in هرمز یزدانی زنوز | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

تالیفات دکتر مهدی هداوند

تالیفات دکتر مهدی هداوند مدیر گروه وکلای متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری Continue reading

Posted in دکتر مهدی هداوند | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

مذاکره و تنظیم انواع قراردادها و دعاوی مربوطه

گروه وکلای تخصی دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری ضمن ارایه خدمات مربوط به تنظیم قرارداد فوق الذکر می توانند شما را در مدیریت دعاوی مطروحه ناشی از قراردادهای مذکور راهنمایی یا به وکالت از شما اقدام نمایند. Continue reading

Posted in قراردادها | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

دعاوی تحت صلاحیت دیوان و دادگاههای اداری

طرح دعوا در دادگاههای اداری و دفاع در قبال دعاوی مطروحه نیاز به تخصص در دادرسی و آیینهای اداری دارد که گروه وکلای متخصص در دعاوی دیوان و دادگاههای اختصاصی اداری به بهترین نحو نیازهای حقوقی شما را در این ارتباط برآورده می کند. Continue reading

Posted in دعاوی | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

همکاران

وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری و دادگاههای اختصاصی اداری Continue reading

Posted in اعضای گروه, دسته‌بندی نشده | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment