فروش کتاب حقوق بانکی 5 جلدی

مجموعه 5 جلدی حقوق بانکی کاربردی با عناوین:

جلد 1: تجهیز منابع

جلد 2: تخصیص منابع

جلد 3: خدمات بانکی

جلد 4: تضمین تسهیلات، وصول مطالبات و قراردادهای غیر تسهیلاتی بانکها

جلد 5: مقررات گذاری بانکی

توسط گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری تالیف و درصورت سفارش از طریق سایت یا تلفنی قابل ارسال از طریق پست به علاقمندان می باشد.

About وکلای تخصصی دیوان

گروه وکلای تخصصی دیوان و دادگاههای اختصاصی
This entry was posted in کتابها and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply