مراجعه به وکلای متخصص دیوان عدالت اداری چرا؟

این تنها یک دلیل است

تمامی دعاوی اداری از ابتدا قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیستند. طرح صحیح یک دعوی اداری مستلزم آشنایی کامل به صلاحیت دادگاههای اختصاصی اداری است تا دعوی از ابتدا به طور صحیح طرح و تا حصول نتیجه مدیریت شود. در غیر این صورت شما درگیر مسئله تعیین مرجع صالح رسیدگی خواهید شد که موجب اتلاف وقت شما تا چندین ماه خواهد شد. گروه وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری ∝ با مدیریت اساتید برجسته حقوق اداری با داشتن تخصص در زمینه دادگاههای اختصاصی اداری شما را از این خطر دور می سازد.

چنانچه بخواهید سایر دلایل را نیز بدانید